Płynność finansowa jest kwestią kluczową przy prowadzeniu własnego biznesu. Zdarzają się jednak nieprzewidziane wydatki, które łatwo mogą zaburzyć stabilność finansową firmy. Dodatkowy zastrzyk gotówki wynikać może również z konieczności przeprowadzenia niezbędnych modernizacji lub z chęci podjęcia nowych inwestycji. W takiej sytuacji można oczywiście wspomóc się kredytem lub wykorzystać inną opcję, jaką jest leasing zwrotny!

Leasing zwrotny znacznie różni się od klasycznego leasingu, a jego celem jest przede wszystkim zwiększenie kapitału obrotowego firmy poprzez uwolnienie zamrożonych w składnikach majątku firmy środków finansowych. Żeby lepiej zrozumieć istotę leasingu zwrotnego, posłużmy się przykładem. Załóżmy, że Pan Marcin ma samochód. Ma też firmę, w której musi przeprowadzić natychmiastową modernizację. Pan Marcin udaje się do Eksperta Finansowego i dowiaduje się, że może skorzystać z leasingu zwrotnego. Ekspert wyszukuje mu najlepszą ofertę i pomaga zgromadzić niezbędne dokumenty. Pan Marcin podpisuje umowę z firmą leasingową, na mocy której sprzedaje on swój samochód firmie leasingowej, która z kolei oddaje mu go w leasing. Dzięki temu Pan Marcin otrzymuje potrzebne mu środki, a jednocześnie nadal może korzystać z samochodu. W powyższym przykładzie mowa jest o samochodzie, ale przedmiotem leasingu zwrotnego może być oczywiście każda posiadana ruchomość lub nieruchomość.

A oto kilka korzyści płynących z tego rozwiązania!

Możliwość szybkiego powiększenia kapitału – to opcja, która pozwala albo na realizację zaplanowanej inwestycji, albo przywrócenie płynności finansowej w momencie chwilowego kryzysu finansowego. A to wszystko bez konieczności zaciągania kredytów czy pożyczek hipotecznych. Ponadto raty leasingowe można doliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy – z uwagi na to, że przedmiot umowy kupna-sprzedaży oraz umowy leasingowej pozostaje na terenie firmy, nie istnieje ryzyko przerwania ciągłości jej funkcjonowania. W efekcie firma nie traci na przestojach.

Możliwość ponownego włączenia przedmiotu w majątek firmy – wraz z opłaceniem ostatniej raty leasingobiorca ponownie staje się właścicielem przedmiotu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat, skontaktuj się z nami! Chętnie posłużymy Tobie profesjonalnym i niezmiennie bezpłatnym wsparciem. 🙂