Regulamin

Regulamin formularza kontaktowego

1. Regulamin formularza kontaktowego określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę Trusted Financial Experts Maria Sobierajska z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Płockiej 12/45.
2. Dane osobowe pozostawione w formularzu kontaktowym na stronie www.tfe-ekspertfinansowy.pl , są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanej RODO.
3. Administratorem danych osobowych jest Trusted Financial Experts Maria Sobierajska z siedzibą w Gdańsku (80-180), ul. Płocka 12/45, NIP 7891573935, REGON 222150880.
4. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się listownie na adres: ul. Płocka 12/45, 80-180 Gdańsk.
5. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy oraz przesłania dedykowanej oferty.
6. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jaki będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą przetwarzane dalej w celu realizacji umowy, o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.